Namelių taisyklės

Apgyvendinimo Bona Natura poilsio nameliuose taisyklės

 • Apgyvendinimo Bona Natura poilsio nameliuose paslaugos teikėjas (toliau – Paslaugos teikėjas) įsipareigoja suteikti apgyvendinimo paslaugą užsakovui ir kartu su juo atvykstantiems svečiams (toliau – Užsakovas) poilsio namelyje rezervacijoje numatytą laikotarpį bei garantuoja, jog poilsio namelyje esantys baldai ir prietaisai yra tinkami naudoti pagal paskirtį.
 • Poilsio namelio rezervacija garantuojama tik gavus vienos nakvynės kainos avansinį apmokėjimą. Užsakovui atšaukus poilsio namelio rezervaciją, avansinis mokėjimas yra negrąžinamas. Visa Apgyvendinimo paslaugos poilsio namelyje suteikimo kaina sumokama Užsakovo atvykimo į poilsio namelį dieną grynaisiais pinigais. Užsakovui, išvykus anksčiau nei buvo numatyta rezervacijoje, tai yra neišbuvus viso laiko, pinigai už neišbūtą laiką negrąžinami;
 • Atvykimo laikas – nuo 15.00, išvykimo laikas – iki 12.00;
 • Poilsio nameliuose griežtai draudžiama rūkyti, įsivežti ir/ar vartoti narkotines ir/ar psichotropines medžiagas;
 • Užsakovas Bona Natura poilsio namelių komplekse privalo laikytis švaros ir tvarkos;
 • Draudžiama naikinti, laužyti ar kitaip gadinti poilsio nameliuose esantį turtą, jį naudoti ne pagal paskirtį bei poilsio nameliuose perstatinėti baldus. Bet kokią žalą, padarytą Bona Natura poilsio namelių kompleksui, Užsakovas atlygina Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Užsakovas, pastebėjęs poilsio namelyje esančių prietaisų gedimus, apie šiuos gedimus nedelsiant informuoja Paslaugos teikėją;
 • Transporto priemones galima statyti tik Paslaugos teikėjo nurodytoje vietoje;
 • Naminių gyvūnėlių atsivežimas yra galimas apie tai iš anksto suderinus su paslaugos tiekėjų;
 • Į poilsio namelius gali atvykti ir/ar juose nakvoti ne daugiau žmonių nei nurodoma poilsio namelio rezervacijoje;
 • Garsi muzika nepageidaujama. Užsakovas privalo neviršyti higienos normomis leistino triukšmo lygio ribų;
 • Užsakovas privalo laikytis ramybės nuo 23:00 iki 7:00;
 • Laužą galima kurti tik Paslaugos teikėjo nurodytoje laužavietėje. Draudžiama palikti ugnį be priežiūros. Malkas dėti tik tam skirtose vietose, toliau nuo atviros ugnies;
 • Už visus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti Bona Natura poilsio namelių komplekso teritorijoje (namelio viduje ir lauke), taip pat maudantis tvenkinyje, ir jų pasekmes, yra atsakingas Užsakovas;
 • Užsakovui iš esmės pažeidus Apgyvendinimo Bona Natura poilsio nameliuose taisykles, Paslaugos teikėjas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti apgyvendinimo  paslaugos poilsio namelyje sutartį ir iškeldinti Užsakovą, negrąžinant už apgyvendinimo paslaugą poilsio namelyje sumokėtos pinigų sumos;
 • Apgyvendinimo paslaugos poilsio namelyje Užsakovas privalo laikytis Apgyvendinimo Bona Natura poilsio nameliuose taisyklių. Namelio rezervacija (apgyvendinimo paslaugos Bona Natura poilsio namelyje užsakymas) yra patvirtinimas, kad Užsakovas susipažino su Apgyvendinimo Bona Natura poilsio nameliuose taisyklėmis ir jų nesilaikymo pasekmėmis.